מי אנחנו?

חברת רפי אנונורפי אנונו בוגר הטכניון, חיפה- בתואר מוסמך למדעים בהנדסה אזרחית B.sc – 1998.
בוגר קורס תכן מבנים וגשרים לרעידות אדמה של האגודה להנדסה אזרחית – 2000.
בוגר קורס חוות דעת מקצועית ובוררויות של מועצת חוות דעת הבוררים והמומחים- 2